nalepka

Diskusia

—> Pridať príspevok
Milí rodičia,
Kolektív materskej školy, 1.9.2009
využite túto rubriku na vyjadrenie vašich názorov, postrehov a nápadov, ktoré veríme že budú viesť k skvalitneniu našej práce k vzájomnej spokojnosti Vás rodičov a celého personálu školy. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.