nalepka

Krúžky

Podporovať nadanie a záujmy detí prostredníctvom krúžkovej činnosti: - anglický jazyk - tanečný krúžok - centrá výtvarnej tvorivosti - hudobno-pohybová príprava detí