nalepka

Správa webu: V nasledujúcich dňoch bude táto stránka postupne aktualizovaná na modernejšiu verziu. Kvôli tomu očakávajte v blízkych dňoch krátke výpadky. Ďakujeme za pochopenie!

Oznamy

OZNAM

Zajtra, t. j. 15.11.2022 (utorok) sa deti našej MŠ zúčastia divadelného predstavenia

"PIPI DLHÁ PANČUCHA" súboru ALKANA v KD A.Hlinku v Ružomberku. Vstupné je 2€/dieťa.

OZNAM - ZMENA

Riaditeľstvo MŠ Ružomberok – Biely Potok oznamuje zmenu prevádzky počas jesenných prázdninV dňoch od 28.10. – 31.10.2022 bude naša MŠ ZATVORENÁ z dôvodu odhlasovania ďalších detí, čím sa znížil počet prihlásených detí.

Prevádzka školy začne dňa 02.11.2022 (t.j. streda).

                                                                                 R-MŠ

OZNAM

Dňa 25. 10. 2022 (t. j. utorok) pozývame starých rodičov detí 2.triedy na vystúpenie do Kultúrneho domu o 17:00 hod. z príležitosti mesiaca úcty k starším.

Priviesť svoje dieťa v tento deň do MŠ o 16:30 hod.

(Dievčatá: biele pančuchy Chlapci: modré rifle. Všetci: slnečné okuliare)

Dňa 27. 10. 2022 (t. j. štvrtok) pozývame starých rodičov detí 1.triedy na besiedku v našej MŠ o 14:30 hod.

     Tešia sa na Vás Vaše vnúčatá

OZNAMY

Milí rodičia, nakopilo sa nám viacero oznamov.  Venujte im pozornosť. "Zhŕňame" ich do jedného veľkého OZNAMU:

 • Dňa 12. 10.2022 (streda) -  DEŇ STOLNÉHO TENISU". V dopoludňajších hodinách absolvujú deti 2. triedy pohybový program stolného tenisu v stolnotenisovej hale ŠKST v Ružomberku. Prosíme rodičov, aby deti v tento deň športovo obliekli.

 • Dňa 12. 10.2022 (streda) -  krúžok AJ „ANGLIČTINA HROU" sa pre deti predškolákov neuskutoční  z rodinných dôvodov lektorky.

 • Dňa 17. 10. 2022 (pondelok) sa uskutoční v našej MŠ v dopoludňajších hodinách  PROFESIONÁLNE FOTENIE DETÍ“ s vianočnou tematikou. Prosíme rodičov, aby si svoje dieťa v tento deň vhodne obliekli :-).

 • Dňa 25. 10. 2022 (utorok) - „DEŇ ÚCTY K STARŠÍM" v Kultúrnom dome - Biely Potok o 17:00 hod. Srdečne sú vítaní starí rodičia - babky, babinky, starké, starkí, dedkovia, deduškovia i všetci ostatní:-).

 •  Dňa 26. 10.2022 (streda) -  „LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ", ktorá je určená pre deti 2. triedy. Uskutoční sa v našej MŠ v dopoludňajších hodinách.

 •   Dňa 04. 11. 2022 - (piatok) dopoludnia (do 10:00 hod.) sa uskutoční v našej MŠ „ZBER PAPIERA“. Prosíme rodičov, aby si zhromažďovali papier doma a v deň odvozu si ho odvážili a priniesli. Odvážený papier v kg nahlasujte triednym učiteľkám. Traja najlepší získajú vecné ceny + každé dieťa zapojené do zberu odmeníme!!!

                                                                                                                                                                                                                                   R-MŠ                                                        

INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII ŠK.ROKA 2022/2023

Otvárajú sa dvere našej MŠ, otvára sa aj náruč učiteliek, ktoré sa tešia a pripravujú na príchod Vašich detí...

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022. Keďže je v tento deň štátny sviatok, MŠ bude v prevádzke od 02.09.2022 (piatok). Vzhľadom na adaptáciu novoprijatých detí odporúčame ich nástup do MŠ až v pondelok, t. j. 05.09.2022, kedy začína i školské vyučovanie v ZŠ.

Prevádzka MŠ bude v bežnom režime, tzn. od 06:00 do 16:00 hod. (rodič privádza dieťa do MŠ do 08:00 hod. a prevezme si ho do 15:50 hod.). V prípade neprítomnosti odhlasujte svoje dieťa z MŠ osobne, alebo na tel. čísle pre školskú jedáleň – 0908/153 421.

DO MŠ SI DIEŤA V PRVÝ DEŇ DONESIE:

 • Papučky (pevná obuv) – podpísané! Zakázané sú šľapky, kroksy!
 • Pyžamko podpísané!
 • Náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, pančušky, ponožky v prípade pomočenia) – všetko podpísané
 • Fotokópiu kartičky poistenca (nové deti). Ak nastala zmena poisťovne u chodiacich detí, aj tie).

Textilný uterák dieťa do MŠ nenosí (budú používať papierové utierky), taktiež hračky a iný materiál z domáceho prostredia.

Rodič/zákonný zástupca bude mať v skrinke potrebné podklady pre vstup dieťaťa do MŠ, ktoré je potrebné vypísať v súlade s platnou legislatívou a odovzdať službukonajúcej učiteľke. Sú to:

 • vyhlásenie o bezpríznakovosti,
 • čestné prehlásenie, že dieťa navštevuje len jednu MŠ.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (podľa VZN č. 4/2022) je mesačne 20 €/dieťa (okrem predškolákov!).

Ústrižok s údajmi dostane každý rodič v deň nástupu dieťaťa do MŠ, ktorý je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Svoje príkazy na platbu je najlepšie zrealizovať v prvé dni daného mesiaca. Možnosť platby je i na viac mesiacov, najviac však do konca decembra 2022.

Všetky ďalšie potrebné informácie rodičia získajú osobnou komunikáciou s pani učiteľkami na jednotlivých triedach, aj na plenárnom rodičovskom združení, kotré sa bude konať 07.09.2022 o 15 hod. (bližšie info sledujte na nástenke vo vestibule MŠ).

                                       Tešíme sa na Vás i Vaše detičky! J 

                                                                                     Kolektív MŠ