Informácie k organizácii šk.roka 2022/2023

Informácie k organizácii šk.roka 2022/2023

Otvárajú sa dvere našej MŠ, otvára sa aj náruč učiteliek, ktoré sa tešia a pripravujú na príchod Vašich detí...

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022. Keďže je v tento deň štátny sviatok, MŠ bude v prevádzke od 02.09.2022 (piatok). Vzhľadom na adaptáciu novoprijatých detí odporúčame ich nástup do MŠ až v pondelok, t. j. 05.09.2022, kedy začína i školské vyučovanie v ZŠ.

Prevádzka MŠ bude v bežnom režime, tzn. od 06:00 do 16:00 hod. (rodič privádza dieťa do MŠ do 08:00 hod. a prevezme si ho do 15:50 hod.). V prípade neprítomnosti odhlasujte svoje dieťa z MŠ osobne, alebo na tel. čísle pre školskú jedáleň – 0908/153 421.

DO MŠ SI DIEŤA V PRVÝ DEŇ DONESIE:

  • Papučky (pevná obuv) – podpísané! Zakázané sú šľapky, kroksy!
  • Pyžamko podpísané!
  • Náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, pančušky, ponožky v prípade pomočenia) – všetko podpísané
  • Fotokópiu kartičky poistenca (nové deti). Ak nastala zmena poisťovne u chodiacich detí, aj tie).

Textilný uterák dieťa do MŠ nenosí (budú používať papierové utierky), taktiež hračky a iný materiál z domáceho prostredia.

Rodič/zákonný zástupca bude mať v skrinke potrebné podklady pre vstup dieťaťa do MŠ, ktoré je potrebné vypísať v súlade s platnou legislatívou a odovzdať službukonajúcej učiteľke. Sú to:

  • vyhlásenie o bezpríznakovosti,
  • čestné prehlásenie, že dieťa navštevuje len jednu MŠ.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (podľa VZN č. 4/2022) je mesačne 20 €/dieťa (okrem predškolákov!).

Ústrižok s údajmi dostane každý rodič v deň nástupu dieťaťa do MŠ, ktorý je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Svoje príkazy na platbu je najlepšie zrealizovať v prvé dni daného mesiaca. Možnosť platby je i na viac mesiacov, najviac však do konca decembra 2022.

Všetky ďalšie potrebné informácie rodičia získajú osobnou komunikáciou s pani učiteľkami na jednotlivých triedach, aj na plenárnom rodičovskom združení, kotré sa bude konať 07.09.2022 o 15 hod. (bližšie info sledujte na nástenke vo vestibule MŠ).

                                       Tešíme sa na Vás i Vaše detičky! J 

0 Komentárov

Odpovedať

Najpozeranejšie za Február

Žiadne príspevky za mesiac Február