Monika Trnková Predsedkyňa

Monika Trnková

za nepedagogických zamestnancov

Mgr. Diana Buchtová Členka

Mgr. Diana Buchtová

za pedagogických zamestnancov

PaedDr.Janka Lokajová Členka

PaedDr.Janka Lokajová

za Mesto Ružomberok

p. Vojtech Macko Člen

p. Vojtech Macko

poslanec MZ Ružomberok

#
#
#
#
#