Mgr. Jana Jellušová

Riaditeľka

Mgr. Jana Jellušová

Projekt: Zdravé lienky a včielky

	Kvetoslava Veselovská

Učiteľka

Kvetoslava Veselovská

Projekt: Malý ochranca prírody

Bc. Jana Buknová

Učiteľka

Bc. Jana Buknová

Projekt: Ľudové zvyky, tradície a remeslá

Mgr. Diana Buchtová

Učiteľka

Mgr. Diana Buchtová

Projekt: Digitálnými hrami spoznávame svet

Petra Muríňová

Vedúca ŠJ

Petra Muríňová

Oľga Marošová

Hlavná kuchárka

Oľga Marošová

Michaela Javorková

Kuchárka

Michaela Javorková

Beáta Baníková

Kuchárka

Beáta Baníková

Monika Trnková

Školníčka

Monika Trnková

#
#
#
#
#