Mgr. Jana Jellušová

Riaditeľka

Mgr. Jana Jellušová

Projekt: Zdravé lienky a včielky

	Kvetoslava Veselovská

Učiteľka

Kvetoslava Veselovská

Projekt: Malý ochranca prírody

Bc. Jana Buknová

Učiteľka

Bc. Jana Buknová

Projekt: Ľudové zvyky, tradície a remeslá

Mgr. Diana Buchtová

Učiteľka

Mgr. Diana Buchtová

Projekt: Digitálnými hrami spoznávame svet

Petra Muríňová

Vedúca ŠJ

Petra Muríňová

Oľga Marošová

Hlavná kuchárka

Oľga Marošová

Michaela Javorková

Kuchárka

Michaela Javorková

Monika Trnková

Školníčka/Upratovačka

Monika Trnková

#
#
#
#
#