nalepka


O nás

Adresa:
Materská škola Biely Potok
Hlavná 26
034 03 Ružomberok 3
Tel: 0905 387 808

E-MAIL:
msbielypotok@gmail.com

      Materská škola Ružomberok–Biely Potok sa nachádza v krásnom údolí rieky Revúca pod vrchom Sidorovo. Stará sa o výchovu a vzdelávanie najmenších občanov našej mestskej časti. Je inštitúciou, ktorá propaguje vzdelávanie a kultúru.
Cieľom školy je aby cez hru deti plnili jednotlivé prvky počítačovaj gramotnosti, prvky enviromentálnej i regionálnej výchovy a dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň pripravenosti detí na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
Vo výchovno-vzdelávacom procese naplniť túžbu dieťata po kontakte s novými technológiami a túžbu po poznaní.
Novinkou bude využívanie tangramov podľa PC Tangram pre rozvoj kompetencií detí predškolského veku a dimenziu tvorivého rozvoja edukačných činností v predškolskom veku.

Typ zariadenia:dvojtriedna materská škola
Počet tried:2
Počet zapísaných detí:28
Riaditeľka školy:Mária Jablonská
Učiteľky:Kvetoslava Veselovská
Mária Tomusová
Mgr.Diana Buchtová
Vedúca ŠJ:Mariana Baďová
Kuchárky:Martina Dudová
Zuzana Bejdová
Pom.kuchárka:Beata Baníková
Školníčka:Monika Trnková