nalepka

Oznamy

Poplatok za MŠ

Oznamujeme rodičom , že poplatok za MŠ sa platí do 10. dňa v mesiaci. Deti do dovŕšenia 3 rokov platia 50,00€, deti od 3 do 5 rokov 15,00 € deti jeden rok pred vstupom do základnej školy poplatok neuhrádzajú. ČÍSLO ÚČTU PRE MATERSKÚ ŠKOLU: SK6709000000005070092476 VS: 1710 MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA platbu môžete uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou

PREVÁDZKA MŠ:

od 6.00 do 16.00

ČÍSLO ÚČTU PRE ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:

SK2309000000005070100640 VS:ČÍSLO DIEŤAŤA

TELEFÓNNE ČÍSLO MATERSKEJ ŠKOLY

+ 421 905 387 808