nalepka

Rada školy

Predseda: Baďová Mariana /za nepedagogických zamestnancov/ Členovia : Kvetoslava Veselovská /za pedagogických zamestnancov/ PaedDr.Janka Lokajová /za Mesto Ružomberok/ Mgr. Róbert Kendera /za rodičov / p. Vojtech Macko/poslanec MZ Ružomberok/