nalepka

Rada školy


Predseda: Monika Trnková /za nepedagogických zamestnancov/

Členovia :
Mgr. Diana Buchtová /za pedagogických zamestnancov/
PaedDr.Janka Lokajová /za Mesto Ružomberok/
Bc. Ladislav Slaný /za rodičov /
p. Vojtech Macko /poslanec MZ Ružomberok/