OZNAM

OZNAM

Žiadame rodičov detí, ktorí majú záujem o dotáciu na učebné pomôcky v MŠ / predškoláci / v prvom polroku šk. roka 2023/2024, aby si do 7. 09. 2023 obnovili na Úrade práce potvrdenie o poberaní  hmotnej núdze alebo životného minima. S potvrdením je potrebné dostaviť sa na Mesto Ružomberok, Odd. školstva, športu a mládeže č. dverí 17.

Rodičia, ktorí si túto povinnosť už splnili pri obnove dotácii na stravu,  nemusia žiadať o učebné pomôcky.

                                                                                      R-MŠ

 

0 Komentárov

Odpovedať

Najpozeranejšie za Február

Žiadne príspevky za mesiac Február